Opsigelse

Hvornår
Ønsker du at opsige din bolig, skal det ske skriftligt med tre måneders varsel. Opsigelsen kan ske til den 1. i en måned. Og du kan vælge at fraflytte den 1. eller den 15. i en måned.

Hvordan?
Du kan enten skrive en opsigelse eller udfylde nedenstående digitale opsigelsesskema. Opsigelsen skal underskrives af såvel lejer som eventuel ægtefælle/samlever for at være gyldig. Opsigelsen skal ligeledes være udfyldt med fraflytningsdato og din nye adresse. Du vil efter et par dage modtage en bekræftelse på, at vi har fået din opsigelse.

Hvad så efter opsigelsen?
I henhold til lejekontrakten er der en 14 dages istandsættelsesperiode. Det betyder, at du skal fraflytte din bolig senest 14 dage før ønsket genudlejning. Husleje og forbrugsafgifter for denne 14 dages istandsættelsesperiode betales af dig. Flytter du ud af boligen, inden opsigelsesvarslet udløber, vil Bomiva forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt.

Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, som vil ind og se boligen. Dette kan ske på et tidspunkt, som du fastsætter.

Opsigelsesblanket kan udfyldes ved at klikke på linket under.


https://bomiva-opsigelse.digitalblanket.dk/