Vicevært

Ejendomsfunktionærerne er ansat af boligselskabet til at varetage en række praktiske ting ved afdelingens drift. Det er ham, man skal henvende sig til, når nogle af de fælles ting er gået i stykker eller ikke fungerer, som de skal. Hos ham kan man hente yderligere råd og vejledning. Træffes han ikke, kan man henvende sig på boligselskabets kontor, der vil bringe beskeden videre.
Ejendomsfunktionærerne er ansat til, at påse at bestemmelser i boligoverenskomsten overholdes til gavn for alle. Det er derfor ham, der vil påtale, hvis disse regler overtrædes. Tag ham det ikke ilde op, da det er en del af hans arbejde, som vi i fællesskab har pålagt ham at udføre.


Ejendomsfunktionærerne for afdeling 06 42 er: 


Morgen Skipper

     

    Morten Skipper  

       
    Telefon: 31 26 20 66 

    Træffetid:  8.30 - 9.00

Vagt-ordning

 

Hvis der i din lejlighed opstår forhold udenfor normal arbejdstid, der er uopsættelig, har Bomiva en vagtordning. Denne vagtordning dækker udenfor den normale arbejdstid, altså resten af døgnets timer på hverdage, og for lør-, søn- og helligdage alle døgnets timer.

 

Følgende forhold skal vagten hjælpe dig med.
 

Manglende varme:


Skaffe helt eller delvis varme - det kan være interimistisk d.v.s., hvis der mangler varme på en enkelt radiator, må det vente.


Manglende strøm:
 

Efter at du selv har undersøgt om fejlstrømsrelæet (HFI/HPFI) er slået til og sikringerne er intakte. Hvis fejlstrømsrelæet slår fra flere gange, kan det være overbelastning eller en defekt tilsluttet genstand.


Hårde hvidevarer:

Her tages kun affære, hvis køleskabet eller hele komfuret svigter.

 

Rørsprængning:

Få det udstrømmende vand stoppet, og få midlertidig repareret.

 

Stoppet kloak:

Ved opstuvning i kælder eller ved total stoppelse af afløbssystemet, d.v.s. hvis en enkelt installation eks. en vask er stoppet må det vente.


Stormskade:

Utæt tag, oversvømmelse m.v. - midlertidig afdækning - afspærring evt. rømning af kældre m.v..


Brand:

Ved voldsom brand - ring 112 !

 

Hvis et af ovennævnte forhold indtræffer skal du blot ringe på det daglige viceværtnr., da der er aut. omstilling til vagten på dette nummer.


Det direkte nr. til vagten er:  70 10 23 10