El, vand og varme

I afdelingen er vand inkluderet i huslejen. Varme betales a conto med et beløb, der er fastsat på baggrund af et estimeret forbrug.

Afdelingen bliver opvarmet med naturgas.