Bomivas Kunstfond

Bomivas Kunstfond

Består af:
Bomivas bestyrelse, Bomivas direktør og inspektør.
 
Det overordnede formål med Bomivas Kunstfond er at fremme kunsten i afdelinger tilknyttet Bomiva, i/ved Bomivas administrationsbygninger, og endvidere støtte kulturelle arrangementer i afdelingerne.
 
Afdelinger tilknyttet Bomiva kan i anledning af afdelingens 50 – 75 og 100-års jubilæum ansøge om tilskud til kunst i afdelingen. Der kan bevilges op til 40.000 kr.
Fondens arbejder på baggrund af ansøgninger fra afdelinger i forbindelse med jubilæum (50 år – 75 år og 100 år) og i samarbejde med den ansøgende afdeling vælges et kunstværk.
 
Afdelinger tilknyttet Bomiva kan ansøge om mindre tilskud til kulturelle arrangementer/projekter i afdelingerne. Fonden understøtter unikke, nyskabende og provokerende kulturelle arrangementer/projekter, endvidere støtter fonden projekter der er med til at synliggøre og skabe et godt image for afdelingen. Desuden støttes der initiativer, hvor flere afdelinger går sammen om at lave fælles arrangementer med nedenstående punkter. Der kan dog kun ansøges om et tilskud pr. arrangement.

  • Musikarrangementer
  • Kulturarrangementer
  • Frivillig socialt arbejde
  • Kulturevent
  • Danseperformance
  • Kunstoplevelse,
  • Teaterstykke,
  • Inspirerende kunstnerisk forløb for børn og unge
 
Der kan max. ansøges om 10.000 kr. og afdelingen skal selv betale 25% af udgifterne til arrangementet/projektet. Budget for arrangementet/projektet skal vedlægges ansøgningen. Der kan kun ansøges om tilskud til ikke afholdte arrangementer/projekter.