Whistleblowerordning

Bomiva har tilmeldt sig denne ordning via LBF.
Whistleblowerordningen kan hjælpe boligorganisationen med at opdage og rette uregelmæssigheder eller lovovertrædelser tidligt og være med til at skabe et mere etisk og sikkert miljø, som i sidste ende bidrager til en bedre drift og tilfredshed blandt beboerne.
Whistleblowerordningen er med til at sikre, at medarbejdere, beboere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere får mulighed for at indberette mistanke eller bekymring om uregelmæssigheder, grov adfærd eller mistanke om ulovligheder til boligorganisationens ledelse – på sikker og fortrolig vis.
Formålet med whistleblowerordningen er at behandle indberetninger, som angår overtrædelse af visse EU-regler, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, såsom seksuel chikane,”
Eksempler på indberetninger til whistleblowerordningen, som ligger inden for anvendelsesområdet:
 • Økonomisk misbrug og svindel: bedrageri, underslæb, falskneri.
 • Lovovertrædelser: fx overtrædelse af byggelovgivning, miljølovgivning eller arbejdsret.
 • Interessekonflikter: Hvis en medarbejder eller bestyrelsesmedlem har en personlig interesse, der strider mod organisationens interesser, fx udbudskontrakter til venner eller familie uden en ordentlig udbudsproces.
 • Sikkerhedsproblemer: Ignorering eller overtrædelse af sikkerhedsprocedurer, der kan sætte medarbejdere, beboere eller ejendommen i fare.
 • Diskrimination eller chikane: Tilfælde af diskrimination, chikane eller anden upassende adfærd i organisationen.
 • Dårlig eller uretfærdig behandling af beboere: Tilfælde, hvor beboere føler sig uretfærdigt behandlet, eller hvor deres rettigheder bliver overtrådt.
 • Ukorrekt rapportering: Fejlagtig eller vildledende rapportering, som kan omfatte finansielle rapporter, inspektionsrapporter, eller andre officielle dokumenter.
 • Miljøskader: Aktiviteter, der skader miljøet eller overtræder miljølovgivningen.
 • Dataovertrædelser: Uautoriseret adgang til, brug eller deling af følsomme data, herunder beboer- eller medarbejderinformation.
Eksempler på indberetninger til whistleblowerordningen, som ikke ligger inden for anvendelsesområdet:
 • Nabostøj, skrald, barnevogne i opgangen og så videre.
Indberetninger sker til Kromann Reumert, som administrerer den ordningen for Bomiva.
Indberetning kan ske både mundtligt og skriftligt:
 • Via Bomivas whistleblowerplatform, der kan tilgås via dette link
 • Pr fysisk fremmøde efter aftale med Kromann Reumert – tlf 70 12 12 11
 
Kontaktperson hos Bomiva er Dorte Lillelund, dp@bomiva.dk