Helhedsplan Højlundsvej - afsluttet

Planerne omkring helhedsplanen for Højlundsvej gik i gang omkring 2009.
Og d. 13. januar 2012, gik den fysiske ombygning i gang.
Den 12. december 2014 kunne de sidste boliger indflyttes. En 3-årig ombygning er afsluttet, afdelingen & Bomiva er stolte over det flotte resultat. Boligerne er blevet total renoveret og det er blevet lyse, venlige og tidssvarende boliger.

Det er stort set lokale entreprenører der vandt eu-licitationerne, der var udbudt i fagentrepriser.

Helhedsplanen for Højlundsvej omfattede 108 rækkehuse, der blev reduceret til 90 boliger efter renoveringen. 18 stk. 1 værelses lejligheder er nedlagt og lagt sammen med eksisterende lejemål. Det samlede budget udgjorde oprindeligt 93 mio. kr. hvoraf de 81,4 mio. kr. er ydet som støttet byggeri af Landsbyggefonden. 

For at lave en helhedsplan skal Skive Kommune, Bomiva´s hovedbestyrelse, kreditforeningen, Landsbyggefonden og beboerne være enige, og have givet tilsagn. Der er desuden ydet en kapitaltilførsel på 4,5 mio. kr. til projektet for at holde huslejen nede. Kapitaltilførslen er betalt 1/5 Bomiva, 1/5 Skive Kommune, 1/5 Kreditforeningen  & 2/5 af Landsbyggefonden.

Renoveringen/helhedsplanen omfatter total renovering af boligerne, samt udearealerne er renoveret med nye stiarealer og fliser.