Renovering

Der sker mange ting med din afdeling og med din bolig! Landsbyggefonden støtter at vi fremtidssikrer hele afdeling.

Visionen for Vestervang/Vestervænget er, at skabe et bomiljø, som lever op til de standarder og tilgængelighedskrav, som er nødvendige efter nutidens og fremtidens forventninger.

Afdelingen har mange tomme boliger, hvilket giver et stort lejetab og store bygningsmæssige udfordringer. Og hvis der ikke gøres noget vil afdelingen opleve store huslejestigninger, for at undgå at gå konkurs.

Idéen med renoveringen er at fremtidssikre afdelingen, så den er attraktiv for dagens beboere, men også vil være det for de kommende beboere. Samtidigt sikrer denne helhedsplan, at bygningerne lever op til Landsbyggefondens forventninger og krav om tilgængelighed.

Helhedsplanens vigtigste indsatsområder 
 

- Tilgængelighed i 1/3 del af bebyggelsen.

- Skabe bedre bo-forhold gennem forbedret lydisolering.

- Skabe en varieret bygnings- og lejlighedsmasse.

- Optimerer boligforholdene gennem en bæredygtig fremtidssikring
- Renovering og modernisering af boliger og klimaskærm.

- Nedlægge, sammenlægge og ombygge lejligheder.

- Skabe energioptimerede boliger.
 

TIDSPLAN

Skema A 
Beboermøde/afstemning 
Projektering    
Udbud  
Licitation    
Opstart af den fysiske renovering
Byggeperiode  
    december 2012
    30.1.2013 
    marts-maj 2013
    juni 2013
    august-september 2013
    primo 2014
    36 til 48 måneder